Onze Raymond, ex-paracommando en vandaag nog steeds de ziel van onze club, kocht een 20 tal jaar geleden zijn eerste Willy’s jeep.  Onze huidige voorzitter Patrick Motmans, samen met de zoon, de schoonzoon, de dochter en Vits versterkten zijn drang tot het oprichten van een eigen club.

Vrienden en kennissen werden aangesproken.  Het duurde dan ook niet lang voordat Raymond een 10 tal jonge kerels overtuigd had om deel te nemen aan verschillende manifestaties.

Ons eerste Patton Pinkster treffen vond plaats in 1987 op onze huidige locatie in Ulbeek.  Samen met een twaalf tal bestuursleden bouwden ze onze club uit tot een van de grootste van België. 

Een club die gebaseerd is op vriendschap en uitgegroeid is tot één grote gezellige familie met als hoofdgedachte de geest van de bevrijder levend te houden.


 

 

 
  • Het instandhouden en restaureren van militaire voertuigen van de periode tussen 1940 en 1945.

  • Het verlenen van onze medewerking aan optochten / bijeenkomsten en manifestaties.

  • Het verstrekken van informatie aan geïnteresseerden.

  • Het verlenen van medewerking aan andere, zowel binnen -als buitenlandse clubs.

  • De leden helpen en raad geven bij de renovatie werkzaamheden aan hun voertuigen.

  • Ieder jaar een bijeenkomst organiseren.

  • Het uitgeven van een clubblad.

  • Wekelijkse bijeenkomsten op vrijdag avond in ons clublokaal
  • Enkel Amerikaanse, Britse en Canadese voertuigen van voor 1945 zijn toegelaten